Winninghabits Resultaatverbetering door
blijvende gedragsverandering

Succes is het resultaat van gedrag


Maar welk gedrag leidt tot succes? Is dat gedrag aan te leren? En nog belangrijker: Hoe creëer je vervolgens nieuwe succesgewoonten?

Winninghabits begeleidt teams en organisaties naar nieuw gewenst gedrag. Helder, pragmatisch maar onderbouwd door de nieuwste inzichten uit de gedragswetenschap en met aantoonbaar resultaat.

Mensen zijn gewoontedieren. 95% van ons gedrag is routinematig en onbewust. Veranderen van die veelal onbewuste routines is vaak lastig.

Veel trainings- en opleidingsprogramma’s leiden niet tot de gewenste structurele gedragsverandering in de praktijk. Het aanpassen en structureel veranderen van onze dagelijkse gewoonten vraagt blijkbaar meer dan alleen kennis, vaardigheid en motivatie.
If you always do what you always did; you will always get what you always got.
Albert Einstein
Winninghabits stimuleert duurzame ontwikkeling van effectieve gedragspatronen door doelgerichte inspiratie, eigen reflectie en feedback van anderen. Met behulp van een innovatief online platform en praktische persoonlijke app. Ondersteund door effectieve live coaching door gelicenseerde coaches ontstaan blijvende nieuwe gedragspatronen. Winning habits. En daarmee wordt een betere performance gerealiseerd.
Stacks Image 13

Resultaat verhogen

Wanneer we blijven doen wat we altijd hebben gedaan, zijn de resultaten voorspelbaar. Nieuwe resultaten vragen om nieuwe gedragsroutines. De ervaren coaches van Winninghabits hebben honderden teams en organisaties geholpen bij de transitie naar nieuwe organisatievormen en het behalen van uitdagende doelstellingen. Er is veel veranderd in die twintig jaar en moderne technologie maakt nieuwe effectieve vormen van coaching, begeleiding en borging van gedrag mogelijk. Het Winninghabits team begeleidt organisaties van iedere omvang, nationaal en internationaal met een combinatie van groepstraining en persoonlijke begeleiding. Elke individuele deelnemer krijgt een persoonlijk ontwikkelprogramma.
Stacks Image 9

Cultuur verankeren

Grote organisaties staan voor de uitdaging om de balans te vinden tussen persoonlijke ontwikkeling en een congruente organisatie cultuur. Met een eventuele internationale component komt daar een extra dimensie bij. Het ondersteunende online platform maakt persoonlijke ontwikkeling van medewerkers schaalbaar en draagt daarmee bij aan de gewenste cultuurverankering.
Stacks Image 17

Zelfsturing in optima forma

Zelfreflectie en collegiale feedback zijn twee belangrijke pijlers voor Winninghabits. In onze programma’s starten wij altijd met de beleving van de individuele werknemer in zijn/haar werkomgeving. Waar liggen verbeterpunten waar men zelf aan wil gaan werken? Zijn er wensen vanuit de organisatie? Het persoonlijke ontwikkelplan is aantoonbaar voor veel werknemers een inspiratie naar meer grip op de eigen rol en ontwikkeling. Zelfsturing is haast een natuurlijk uitvloeisel van onze aanpak.